В този проект РЕЛАКСА бе официален партньор на Отдела за езикова политика на Съвета на Европа в Страсбург и на Министерството на образованието и науката на Република България.
Европейската езикова рамка е документ е с фундаментално значение, който поставя езиковата компетентност в контекста на комуникацията и работата в чуждоезикова среда в рамките на трудовия пазар на обединена Европа.

Европейската езикова рамка дефинира нови универсални нива на езикова компетентност, което прави съпоставими резултатите от проведени обучения. Това дава възможност за ефективно сравняване на ефективността на различните методи и продукти за езиково обучение.

Рамката дефинира принципите, на които трябва да се основава езиковото обучение, както и разработването на продукти и услуги в тази сфера. Тя дава и точни критерии за определяне нивата на езикова компетентност при подбора на кадри.
Това прави Рамката мощен инструмент в подготовката на ученици, студенти и преподаватели, а също и в подбора и квалифицирането на кадри. Нейното познаване и приложение са особено актуални сега, когато България е член на Европейския съюз.

Европейската езикова рамка бе издадена на български език, благодарение на официалното партньорство на РЕЛАКСА, Отдела за езикова политика на Съвета на Европа в Страсбург и Министерството на образованието и науката на Република България. Европейската езикова рамка дефинира нови универсални нива на езикова компетентност, което прави съпоставими резултатите от проведени обучения. Това дава възможност за ефективно сравняване на ефективността на различните методи и продукти за езиково обучение. Тя дава и точни критерии за определяне нивата на езикова компетентност при подбора на кадри
Clicky Web AnalyticsЛични данни