Интерактивният самоучител за усвояване на умения за работа с компютър Xpert е предназначен за всички, на които предстои или които вече работят с офис приложенията на Microsoft. Самоучителят дава възможност да се усвои всичкo необходимо за работа с MS Windows, Internet Explorer, MS Word и MS Excel според стандартите на Европейския компютърен сертификат (паспорт) Xpert. Той удостоверява пред всеки работодател в България и Европа уменията Ви за работа с компютър.

Интерактивният самоучител Работа с компютър Xpert се състои от три части: Работа с Windows и Internet Explorer, Работа с Word Работа с Excel. Всички разяснения в текст и аудио са на български език. За да се самообучавате не е необходимо съответното приложение да е инсталирано на Вашия компютър. Всеки един от учебните раздели е изграден по следния начин: демонстрира Ви се всяка една от функциите, след което Вие имате възможност да упражните използването й. Ако е необходимо, програмата Ви коригира, а в края на всеки раздел можете да тествате до каква степен сте усвоили учебния материал.

Работа с компютър Xpert представлява ценно помагало и в допълнение към присъствен курс.

Интерактивният самоучител на Релакса за работа с компютър дава възможност за усвояване на умения за използване на MS Windows, Internet Explorer, MS Word и MS Excel според стандартите на Европейския компютърен сертификат Xpert. Полезен е и за компютърни потребители със стаж, които искат да използват пълните възможности на тези офис приложения. Съдържа 3 интерактивни CD-ROM и ръководство
Clicky Web Analytics