English with Pixie е образователен CD-ROM за деца, изучаващи английски език в България. Той е препоръчителен за родители и учители, които търсят начини за подпомагане на своите деца с цел допълнителни занимания по материала в училище и усъвършенстване преди всичко на комуникативните умения в ранна възраст.

English with Pixie може да се използва и като средство за самостоятелно обучение от децата с подкрепа от страна на учители или родители. Освен за обучение и самообучение по езика, English with Pixie развива уменията за концентриране, наблюдателност, сравняване, откриване на разлики и др.

Работейки с English with Pixie, децата ще повишат своя интерес към езика, ще затвърдят английската азбука, ще слушат и разбират английската реч, ще усвоят основни умения по четене и писане, ще се мотивират за по-нататъшното изучаване на езика, ще изпитват радост от своите постижения, като непрекъснато биват поощрявани.

English with Pixie на Релакса е самоучител за деца по английски език. Този образователен CD-ROM е разработен по материала за ранно чуждоезиково обучение в училище и усъвършенства комуникативните умения на децата. Включва думи и диалози с пълен превод на български, песнички и приказки, мултимедийни игри за упражнение на усвоените знания
Clicky Web Analytics