ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
English with Pixie на Релакса е самоучител за деца по английски език. Този образователен CD-ROM е разработен по материала за ранно чуждоезиково обучение в училище и усъвършенства комуникативните умения на децата. Включва думи и диалози с пълен превод на български, песнички и приказки, мултимедийни игри за упражнение на усвоените знания
Clicky Web AnalyticsЛични данни