ИНТЕРАКТИВ АНГЛИЙСКИ за среднонапреднали е предназначен за българи с начални познания по Английски, които искат да разширят, усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения. С ИНТЕРАКТИВ АНГЛИЙСКИ за среднонапреднали можете да учите напълно самостоятелно. Използването му е пределно улеснено благодарение на интерфейса на български език.

ИНТЕРАКТИВ АНГЛИЙСКИ е продължение на ИНТЕРАКТИВ Английски за начинаещи с ок. 1.200 нови думи и фрази, като имате възможност да записвате, сравнявате и тренирате Вашето произношение. ИНТЕРАКТИВ АНГЛИЙСКИ за среднонапреднали обхваща 55 увлекателни диалога с аудиопревод. Всички думи и диалози са изписани на екрана и са преведени на български. Ще можете да водите виртуални разговори с компютъра, като се записвате и прослушвате, да изпълнявате писмени упражнения с оценка по шестобалната система и да се самооцените с помощта на 4 теста с точкова оценка.

ИНТЕРАКТИВ АНГЛИЙСКИ за среднонапреднали ще Ви даде възможност да обогатите изразните си средства за свободно водене на разговор в ежедневни ситуации от личното и делово всекидневие. Във времето, когато не сте пред компютъра, можете да се упражнявате и да преговаряте с помощта на съдържащия се в комплекта аудио CD.

Интерактив Английски за среднонапреднали на Релакса – компютърен самоучител по английски език. Съдържа 1 CD-ROM, 1 аудио CD и ръководство за работа. Усвоявате около 1.200 думи и фрази. Всички думи и диалози са с пълен превод на български. Можете да водите виртуални разговори с компютъра, като се записвате и прослушвате, да изпълнявате писмени упражнения и да се самооцените с помощта на 4 теста
Clicky Web AnalyticsЛични данни