НЕМСКИ Пълен курс е предназначен за начинаещи и учили Немски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения в типичните ситуации от личното и делово всекидневие. Пълният курс съдържа също лексика, касаеща най-важните обществени и социални теми, професионалната реализация и др.

НЕМСКИ Пълен курс се състои от: НЕМСКИ Основен курс 1 +2 и НЕМСКИ за напреднали 1 + 2. НЕМСКИ Основен курс съдържа 20 теми, 2 mp3 аудио с ок. 2.400 думи и многобройни диалози с превод на български, 2 учебника в електронен формат (PDF) с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите, граматически пояснения, упражнения с ключ.

НЕМСКИ за напреднали съдържа 2 mp3 аудио с ок. 2.400 думи и изрази, 2 учебника в електронен формат (PDF) с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите. Изключително приятен за слушане, Пълният курс по НЕМСКИ на РЕЛАКСА е подходящ за учене на език и поддържане на езикова „форма” и докато сте в движение, на дълъг път или в градския трафик!

Немски Пълен курс на mp3 аудио - пакет от Немски Основен курс и Немски за Напреднали. Предназначен за начинаещи и учили Немски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения в типичните ситуации от личното и делово всекидневие. Отделя специално внимание на особеностите на живата немска реч. Съдържа 4 mp3 аудио, 2 учебника в електронен формат (PDF) с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите
Clicky Web AnalyticsЛични данни