АНГЛИЙСКИ Пълен курс е предназначен за начинаещи и учили Английски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения. Пълният курс съдържа лексика, касаеща най-важните обществени, социални и ежедневни теми, професионалната реализация и др.

АНГЛИЙСКИ Пълен курс се състои от: - АНГЛИЙСКИ Основен курс - съдържа 20 теми, 2 диска във формат mp3 аудио с ок. 2.400 думи и многобройни диалози с превод на български, 2 учебника в електронен формат (PDF) с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите, граматически пояснения, упражнения с ключ и речник на думите в курса.

- АНГЛИЙСКИ за напреднали - съдържа 2 диска във формат mp3 аудио с ок. 2.400 думи и изрази, 2 учебника в електронен формат (PDF) с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите, както и кратки граматически пояснения.

- АНГЛИЙСКИ фрази и идиоми - съдържа 2 диска във формат mp3 аудио с ок. 500 идиоматични израза и 2 учебника в електронен формат (PDF) с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите. Изключително приятен за слушане.

Английски Пълен курс на mp3 аудио - Пакет от Английски Основен курс, Английски Напреднали , Английски Фрази и идиоми + подарък Американски Английски. Предназначен за начинаещи и учили Английски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения в типичните ситуации от личното и делово всекидневие. Отделя специално внимание на особеностите на живата английска реч. Съдържа 7 диска във формат mp3 аудио, 7 учебника в електронен формат (PDF) с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите, граматически пояснения,  упражнения с ключ и речник на думите в курса
Clicky Web AnalyticsЛични данни