АНГЛИЙСКИ Бизнес курс е предназначен за придобиване на солидни умения за делова комуникация. Състои се от три части – Бизнес АНГЛИЙСКИ 1, Бизнес АНГЛИЙСКИ 2 и Американски МАРКЕТИНГ.

В рамките на общо 30 теми, разглеждащи реални ситуации от професионалното всекидневие, овладявате ключови термини от областта на бизнеса и маркетинга. Бизнес АНГЛИЙСКИ е класически курс с двойна полза – усъвършенствате познанията си по езика, като същевременно си изяснявате същността на специализираните понятия.

АНГЛИЙСКИ Бизнес курс съдържа 3 диска във формат mp3 аудио и 3 учебника в електронен формат (PDF) с пълно съответствие между съдържанието на аудио записите и текстовете в учебника.

Английски Бизнес курс на mp3 аудио е предназначен за придобиване на солидни умения за делова комуникация. Състои се от три части – Бизнес Английски 1, Бизнес Английски 2 и Американски МАРКЕТИНГ. В рамките на общо 30 теми, разглеждащи реални ситуации от професионалното всекидневие, овладявате ключови термини от областта на бизнеса и маркетинга
Clicky Web Analytics