ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Английски Бизнес курс на mp3 аудио е предназначен за придобиване на солидни умения за делова комуникация. Състои се от три части – Бизнес Английски 1, Бизнес Английски 2 и Американски МАРКЕТИНГ. В рамките на общо 30 теми, разглеждащи реални ситуации от професионалното всекидневие, овладявате ключови термини от областта на бизнеса и маркетинга
Clicky Web Analytics Лични данни