Курсът за работа с компютър Xpert дава възможност да се усвои всичкo необходимо за работа с MS Windows, Internet Explorer, MS Word и MS Excel според стандартите на Европейския компютърен сертификат (паспорт) Xpert и да се използват пълните възможности на тези офис приложения.

Работа с компютър Xpert подготвя също за явяване на изпит за придобиване на Европейски компютърен сертификат Xpert.

Ударението се поставя върху „учене чрез правене”. След 60 учебни часа Вашите служители ще могат да прилагат в практиката солидни умения за работа с WORD, EXCEL и INTERNET EXPLORER.


 За да отворите документа се нуждаете от Adobe Reader.

Курсът за работа с компютър Xpert дава възможност да се усвои всичкo необходимо за работа с MS Windows, Internet Explorer, MS Word и MS Excel. След 60 учебни часа Вашите служители ще могат да прилагат в практиката солидни компютърни умения
Clicky Web AnalyticsЛични данни