ИНТЕРАКТИВ е предназначен за трениране и усъвършенстване на комуникативните умения на Вашите сътрудници.
В съчетание с други форми на езиково обучение дава възможност за допълнително упражняване на слушане с разбиране и произношение.

ИНТЕРАКТИВ се състои от общо четири модула:
- Английски 1 и 2
- Немски 1
- Френски 1

ИНТЕРАКТИВ дава възможност за записване, сравняване и трениране на произношение, водене на виртуални разговори с компютъра, изпълняване на писмени упражнения и тестове.
Мрежовата версия на всеки модул е базирана на сървър, който обслужва Вашата фирма, като всеки служител има достъп от своя компютър и може да се самообучава ефективно.


 За да отворите документа се нуждаете от Adobe Reader.

Мултимедийният софтуер за езиково обучение в мрежа ИНТЕРАКТИВ е предназначен за трениране и усъвършенстване на комуникативните умения и поддържане на езикова форма от служителите в една фирма. Мрежовата версия на всеки модул е базирана на сървър, който обслужва Вашата фирма, като всеки служител има достъп от своя компютър и може да се самообучава ефективно. Състои се от общо четири модула: Английски 1 и 2, Немски 1, Френски 1. С мултимедийния софтуер ИНТЕРАКТИВ може да се учи напълно самостоятелно. Не се изискват специални умения за работа с компютър
Clicky Web AnalyticsЛични данни