Необходимостта от получаване на информация пряко кореспондира с желанието на читателите да се образоват, като в този случай владеенето на език им дава допълнителни предимства и възможности да се информират още по-добре.
Обединяването на екземпляр от съответното издание с продукт на РЕЛАКСА в подходяща или съответстваща периодичност добавя стойност за читателите на изданието и ги подбужда за събиране на всички части от поредицата, съставляваща продукта. Механизмите и носителите могат да бъдат най-различни.

Пример 1:

В 16 поредни броя сп. PC World помести върху компакт диска към списанието уроци по Английски на РЕЛАКСА за усъвършенстване на езиковите умения. Уроците бяха както под формата на софтуер за самообучение, така и във формат mp3 за слушане.

Пример 2:

В две отделни серии в. Монитор предложи на своите читатели пълноценен самоучител на РЕЛАКСА в по 5 части по Испански (Ole!) и Италиански (Forza!). Самоучителят по всеки от двата езика се състоеше от 4 аудио диска и книжка и излизаше като приложение към вестника в целия му тираж един път седмично в течение на 5 седмици.

Партньорства с медии
Clicky Web AnalyticsЛични данни