НЕМСКИ за напреднали е аудиокурс за владеещи общ комуникативен Немски, които искат да разширят лексическия си запас и изразните си възможности. Разделен е на 20 теми в думи и диалози.

Усвоявате нови 2.400 думи и изрази, като акцентувате върху изреченията със сложни конструкции, особено характерни за немския език. Подходящ за учене на език и поддържане на езикова „форма” докато пътувате – на дълъг път или в градския трафик!

НЕМСКИ за напреднали съдържа 12 аудио CD с ок. 2.400 думи и изрази, 2 учебника с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите.

Езиков самоучител на Релакса по Немски за напреднали - аудиокурс на CD за владеещи общ комуникативен немски, които искат да разширят лексическия си запас и изразните си възможности. Усвояват се нови 2.400 думи и изрази, като се акцентува върху изреченията със сложни конструкции, особено характерни за Немския език
Clicky Web AnalyticsЛични данни