НЕМСКИ Пълен курс е предназначен за начинаещи и учили Немски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения в типичните ситуации от личното и делово всекидневие. Пълният курс съдържа също лексика, касаеща най-важните обществени и социални теми, професионалната реализация и др.
НЕМСКИ Пълен курс се състои от: НЕМСКИ Основен курс 1 +2 и НЕМСКИ за напреднали 1 + 2 НЕМСКИ Основен курс съдържа 20 теми, 12 аудио CD с ок. 2.400 думи и многобройни диалози с превод на български, 2 учебника с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите, граматически пояснения, упражнения с ключ.

НЕМСКИ за напреднали съдържа 12 аудио CD с ок. 2.400 думи и изрази, 2 учебника с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите.
Изключително приятен за слушане.
Пълният курс по НЕМСКИ на РЕЛАКСА е подходящ за учене на език и поддържане на езикова „форма” и докато сте в движение, на дълъг път или в градския трафик!

Немски Пълен курс на аудио CD - Пакет от Немски Основен курс и Немски за Напреднали. Предназначен за начинаещи и учили Немски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения в типичните ситуации от личното и делово всекидневие. Отделя специално внимание на особеностите на живата нвмска реч. Съдържа 24 аудио диска и 4 учебника
Clicky Web AnalyticsЛични данни