АНГЛИЙСКИ Пълен курс е предназначен за начинаещи и учили Английски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения в типичните ситуации от личното и делово всекидневие. Пълният курс съдържа също лексика, касаеща най-важните обществени и социални теми, професионалната реализация и др. Придобивате способността да се изразявате свободно при гостуване в чужбина, в офиса на Вашите партньори и по време на пътуване.
АНГЛИЙСКИ Пълен курс се състои от: АНГЛИЙСКИ Основен курс 1 +2
АНГЛИЙСКИ за напреднали 1 + 2 и АНГЛИЙСКИ фрази и идиоми 1 + 2

АНГЛИЙСКИ Основен курс съдържа 20 теми, 12 аудио CD с ок. 2.400 думи и многобройни диалози с превод на български, 2 учебника с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите, граматически пояснения, упражнения с ключ и речник на думите в курса. АНГЛИЙСКИ за напреднали съдържа 12 аудио CD с ок. 2.400 думи и изрази, 2 учебника с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите, както и кратки граматически пояснения. АНГЛИЙСКИ фрази и идиоми съдържа 12 аудио CD с ок. 500 идиоматични израза и 2 учебника с учебните текстове, съответстващи на материала от аудио записите. Изключително приятен за слушане, Пълният курс по АНГЛИЙСКИ на РЕЛАКСА е подходящ за учене на език и поддържане на езикова „форма” и докато сте в движение, на дълъг път или в градския трафик!

Английски Пълен курс на аудио CD - Пакет от Английски Основен курс, Английски Напреднали , Английски Фрази и идиоми + подарък Американски Английски. Предназначен за начинаещи и учили Английски, които искат да усъвършенстват и поддържат комуникативните си умения в типичните ситуации от личното и делово всекидневие. Отделя специално внимание на особеностите на живата английска реч. Съдържа 36 аудио диска и 6 учебника
Clicky Web AnalyticsЛични данни