ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Английски Бизнес курс - езиков самоучител на Релакса за усвояване на деловата комуникация на английски. Включва Бизнес Английски 1, Бизнес Английски 2 и Американски маркетинг. Разглежда реални ситуации от професионалното всекидневие, овладявате ключови термини от областта на бизнеса и маркетинга
Clicky Web AnalyticsЛични данни